Hulp nodig?

Bel ons óf vul je gegevens in

Wanneer je wilt weten of het Verdihuis iets voor jou kan betekenen, kun je bellen naar de Centrale Toegang. De medewerkers van deze afdeling verstrekken informatie, behandelen alle aanmeldingen en kunnen je verder helpen.
De Centrale Toegang van het Verdihuis is op werkdagen tussen 10:00 – 12:00 en 13:00 - 16:45 uur telefonisch bereikbaar op 0412-636251 of per mail, via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ook kan je dinsdag tussen 14 en 15 uur langskomen zonder afspraak bij de  Pitstop (naast het Verdihuis).  
De Centrale Toegang zal daar aanwezig zijn om jouw vragen te beantwoorden.  

Wat doen wij met betrekking tot jouw Privacy? 

Klik hier voor het vorstbeleid 

Vul je gegevens in

Roepnaam(*)
Invalid Input

Voorletters
Invalid Input

Achternaam(*)
Invalid Input

Meisjesnaam
Invalid Input

Geslacht
Invalid Input

Geboortedatum
Invalid Input

Geboorteplaats
Invalid Input

Woonplaats
Invalid Input

Telefoon
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

ik ben geen robot(*)
ik ben geen robot
Invalid Input

Vul deze tekst in en bewijs dat je geen robot bent

verstuur

Bel ons: 0412 - 63 62 51


Wanneer je opbelt naar het Verdihuis worden de volgende stappen gezet:

  • De medewerker van de Centrale Toegang brengt jouw situatie in kaart. Welke vorm van ondersteuning kun jij gebruiken en waarom.

  • Indien na een korte inventarisatie blijkt dat het Verdihuis over een passend hulpaanbod beschikt, wordt er een intakegesprek gepland om verder in te zoomen op je hulpvragen. In de meeste gevallen vindt dit gesprek plaats op de hoofdlocatie van het Verdihuis, maar indien gewenst kan dit ook op een andere locatie.

  • De melding en persoonsgegevens worden verwerkt in het digitale registratiesysteem van het Verdihuis.

  • Tijdens de intake worden verschillende leefgebieden besproken om zo goed mogelijk in kaart te brengen waar er problemen worden ervaren, maar ook om duidelijk te krijgen wat er wel goed gaat. Ook wordt je tijdens dit gesprek gevraagd om een toestemmingsverklaring te tekenen. Wij vinden het belangrijk om voor en tijdens de hulpverlening goed samen te werken met andere betrokkenen, zodat we een goed beeld kunnen krijgen van je situatie.

  • Na afloop van de intake gaat de medewerker van de Centrale Toegang inventariseren of het Verdihuis jou van dienst kan zijn. Elke intake wordt intern besproken. Uiteraard wordt er zorgvuldig met jouw privacy omgegaan.

  • Wanneer je niet in aanmerking komt voor hulpverlening vanuit het Verdihuis, zal er worden gekeken naar een mogelijke door- of terug verwijzing.

  • Bij een positieve beslissing wordt je op de wachtlijst geplaatst. De wachtlijst is een momentopname; dat wil zeggen dat het vooraf lastig is om aan te geven wat de wachttijd is.

  • Wanneer er gestart kan worden met de hulpverlening wordt je daar z.s.m. van op de hoogte gesteld. De medewerker van de Centrale Toegang neemt dan samen met jou door hoe het vervolg eruit gaat zien