Klachten

Klachten? Hier lees je er meer over

 

Het Verdihuis heeft een Klachtenregeling opgesteld voor cliënten. De werkwijze is als volgt:

  • U vult het klachtenformulier Verdihuis in, deze bespreekt u met een begeleider. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dan:
  • Bespreking van uw klacht met de coördinator van uw afdeling. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dan:
  • Klacht wordt doorgestuurd naar het Hoofd Primair Proces. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dan:
  • Klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie. Hiervoor vult u het Klachtformulier Regionale klachtencommissie in, de werkwijze van de commissie kunt u hier

 

Voor hulp bij het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de Cliëntvertrouwenspersoon