privacy

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, verwerkt SMO Verdihuis als het nodig is uw persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn uw naam en e-mailadres. Dit gebeurt als u telefonisch contact met ons opneemt, als u het contactformulier op de website invult of als u cliënt bij ons bent. In geval van websitebezoek betreft dit uw ip-adres en cookies.

SMO Verdihuis acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. U kunt er op rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder andere in dat wij niet meer gegevens van u verzamelen dan nodig is, dat we er vertrouwelijk mee omgaan en dat we uw gegevens ook niet langer dan nodig bewaren. 

Hoe het Verdihuis precies omgaat met uw gegevens en hoe u uw rechten hierover kunt uitoefenen, is vastgelegd in een Privacy statement. Klik op deze link om het document te openen.