Preventief wonen

Wat is preventief wonen?

Is er een grote kans dat je uit je huis wordt gezet? Bijvoorbeeld omdat je een huurachterstand hebt, of omdat je andere rekeningen niet hebt betaald. Of vinden bijvoorbeeld jouw buren dat je overlast veroorzaakt, of dat je niet goed voor jezelf zorgt. In opdracht van woningcorporatie Mooiland kunnen wij je bijstaan. We kijken samen met jou hoe we problemen kunnen oplossen, zodat jij in je huis kunt blijven wonen.

 

Hoe helpen we je?

We maken bijvoorbeeld afspraken met bedrijven bij wie je nog rekeningen moet betalen of we helpen je om je leven wat beter in te richten. Samen met een trajectbegeleider en als dat nodig is een financieel begeleider breng je in kaart welke doelen jij hebt en maak je een begeleidingsplan hoe je die doelen kunt halen. Samen met jou en Mooiland bekijken we hoe vaak je begeleiding nodig hebt. Tijdens het traject beoordelen we samen regelmatig hoe lang en hoe vaak de huisbezoeken nog nodig zijn.

Hoe verloopt de aanmelding?

Omdat deze vorm van begeleiding in opdracht van woningcorporatie Mooiland wordt geboden, verloopt aanmelding via hen. Een medewerker van SMO Verdihuis komt samen met een woonconsulent van Mooiland bij jou thuis voor een intakegesprek waarin we jou beter willen leren kennen. We bespreken jouw hulpvragen, je verwachtingen en je motivatie.

Vorige pagina