Meld en adviespunt en samenwerkingen

Het Verdihuis heeft veel kennis en expertise in huis. Maar natuurlijk kunnen wij niet alles zelf. Om het beste uit onszelf en onze cliënten te halen, werken wij met veel plezier samen met onze zorg- en welzijnpartners in Noordoost-Brabant.


 

 

WAT

Centraal meld- en adviespunt voor meldingen van (bezorgde) burgers en professionals. Het meld- en adviespunt is 24/7 bereikbaar.

 

Telefoonnummer: 085 0203451

 

VOOR WIE

Het meld- en adviespunt heeft 1 telefoonnummer voor alle meldingen in het kader van:

 • Meldpunt niet-acuut
 • Wvggz
 • Maatschappelijk interventie en consulatie team (MICT)
 • Team Bemoeizorg

 Aan de hand van triage wordt bepaald waar de melding wordt opgepakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELD en ADVIESPUNT

Is een casus wel urgent, maar niet acuut? Dan kan deze worden doorgezet naar het MICT voor een kortdurende, stabiliserende interventie.

 

KENMERKEN

 • Generalistisch
 • Outreachend
 • De-escalerend
 • Kortdurend
 • Nauwe samenwerking met keten-partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERKWIJZE

De kortdurende, stabiliserende interventie vanuit het Meldpunt kan bestaan uit:

 • Consultatie
 • Maatschappelijke interventies
 • Netwerk en ketenpartners betrekken
 • Toeleiding naar de juiste partij of naar reguliere zorg

 

WAT DOET HET MELDPUNT NIET

 • Begeleiding
 • Complexe (vastgelopen) casuïstiek, al dan niet op het snijvlak van zorg en veiligheid
 • Acute psychiatrie en verslaving
 • Procesregie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sinds januari 2018 is het Verdihuis is verantwoordelijk voor de uitvoering van Bemoeizorg Brabant noord-oost.

Wanneer kan het Team Toegang en Bemoeizorg iets betekenen?

Klik hier voor de website van Bemoeizorg.

 

 


 

De samenwerkingspartners zijn:


Gemeente Oss
Gemeente 's Hertogenbosch
Ons Welzijn - sociaal werk regio Oss, Uden en Veghel
Sociom - sociaal werk regio Land van Cuijk
GGZ - geestelijke gezondheidszorg
Novadic Kentron - verslavingszorg
GGD - gemeentelijke gezondheidsdienst
Stichting Oosterpoort - jeugdhulpverlening
Centrum Jeugd en Gezin
Brabantwonen - woningcorporatie
Woningcorporatie Mooiland - woningcorporatie
Area Wonen - woningcorporatie
Bemoeizorg Brabant Noordoost