Pitstop - Multi Centrum Oss

 

                                                                                                                                                 

Bjorn Brandenburg

Ervaringsdeskundige medewerker 

Sinds februari 2017 ben ik werkzaam in de Pitstop. Aan de ene kant als activiteitenbegeleider en aan de andere kant als ervaringsdeskundige. Mijn ervaringen zijn erg breed. Naast dat ik heel lang met maatschappelijk opvang te maken heb gehad, heb ik ook nog psychische kwetsbaarheden. Deze ervaringen zet ik als speerpunt in de ondersteuning die ik geef bij onze bezoekers.

Edith Govers

Projectcoördinator 

Ik heb jarenlang gewerkt in de jeugdhulpverlening met pubers en jonge kinderen. In 2015 maakte ik de overstap naar de volwassen hulpverlening door op de crisisopvang van het Verdihuis te gaan werken.

Sinds januari 2017 werkt ik als projectcoördinator van project Pitstop en is het mijn doel om samen met ervaringsdeskundige collega’s, vrijwilligers en de bewoners van het Verdihuis om binnen Pitstop een plek te creëren waar mensen elkaar op een laagdrempelige manier vinden en waar zij regie kunnen nemen in hun herstelproces.

Ik geloof in eigen kracht en regie, maar ook in de kracht van samenwerken en verbinden!

                                                    

 

Pitstop Multi Centrum Oss

Stichting Maatschappelijke Opvang het Verdihuis biedt hulp en ondersteuning bij (dreigende) dakloosheid en financiële problemen en wil nu met Pitstop voldoen aan de vraag naar meer en betere ondersteuning van dagbesteding en participatie naar de arbeidsmarkt tijdens het herstelproces van de cliënt.

De missie van Pitstop:

In Pitstop nemen mensen zelf hun regie over hun bijdrage aan en terugkeer in de maatschappij. Door het aanbieden van verschillende activiteiten ondersteunt Pitstop de mensen daar waar zij dit zelf nodig achten. Dit kan zijn op het gebied van zelfontwikkeling en eigen kracht, maar ook op het gebied van ontspanning. Door het aanbieden van leer- en werktrajecten in de toekomst geeft Pitstop mensen een perspectief op de arbeidsmarkt.

De visie van Pitstop:

Pitstop brengt bewoners, ex-bewoners, werkgevers, ervaringsdeskundigen, wijkbewoners, gemeentelijke instellingen en andere betrokkenen op een laagdrempelige manier bij elkaar. Het aanbod van activiteiten zal zich richten op dagbesteding, zelfontwikkeling en het vergroten van eigen kracht met mede als doel de mensen weer mee te laten doen in de maatschappij en in de (reguliere) arbeidsmarkt. Pitstop draait financieel kostendekkend en wordt gerund door ervaringsdeskundige medewerkers, cliënten en vrijwilligers

Doel van project Pitstop:

Over twee jaar faciliteert Pitstop een ruim aanbod aan activiteiten die bewoners, ex-bewoners, wijkbewoners en anderen ondersteunen in hun deelname in de maatschappij. Deze activiteiten bieden mensen perspectief op de reguliere arbeidsmarkt en in hun algemene deelname in de maatschappij.

Lees onze nieuwsbrieven

  Start !  1e 2017

   Een half jaar verder...   2e 2017

 

 

 

 

 

  

pitstop-gallery

1
2
3
4
5
6